Bütünsel Bakışla Terapiler Dünyası

dilek torun terapiler

Uzun zamandır yazmak istediğim bir konuyu nihayet yazıya dökebildim ve şimdi sizlerle sevgiyle paylaşıyorum. Şifa olması niyetiyle

Yaşam standartlarının değişmesi, geçim sıkıntısı, öfke patlamaları derken ülkemizde ve dünyada depresyon, kaygı bozukluğu vb. hastalıklar gittikçe gün yüzüne çıkmaya ve hayatlarımızı oldukça etkilemeye başladı.

Çoğu insan kendindeki rahatsızlıkların farkında olmaz iken bir o kadar insan kendisine bir çıkış yolu, bir ilaç arayışında.

Yeryüzünde yaşayan ve nefes alan herkes, yaşamıyla ve yaptığı işle ilgili ne kadar başarılı olursa olsun mutlaka desteğe ihtiyaç duyar.

Özellikle bizler gibi insan yaşamına dokunan herkes mutlaka ve mutlaka kendi iç dünyasını tanımak ve kendini tanıyarak bütünü hissedebilmek için uygun gördüğü alandaki uzmanlardan destek almalı. Ben terapistim, koçum, uzmanım diyerek destek almayı kesen kişi kendi gelişimini ve yolunu kesmiş olur.

Peki, hangi durumda, kimden, nasıl bir destek alabiliriz?  Hangi uzmanlık alanı hangi konularda nasıl hizmet sunar? İşleyişleri nasıldır? Biraz bunlardan bahsedeyim. Mümkün olduğunca kolay anlaşılır ve faydalı olabilecek şekilde kendi idrakim ve bilgilerim dâhilinde 7 başlıkta özetlemeye çalışayım.

Özetleyeceğim bu 6 başlık; Son on yılda, gerek eğitimlerini alarak, gerek izleyerek, gerek gözlemleyerek gerek ise bu alanların hepsinden hizmet alarak edindiğim deneyimlerin, fayda ve katkıların, meraklarımın ve de mevcut bilgilerimin birleşiminden oluşan, somutlaştırılıp geniş bir çerçeveden görmenize yardım edecek kaynaklardır.

Psikiyatr Desteği

 • Tıbbi ve klinik bulgular vardır
 • İlaç desteği sağlanır
 • Kaygı bozukluğu, panik atak, obsesif bozukluklar, bağımlılıklar, uyku problemleri, takıntılar, şizofreni gibi hastalıklar en belirgin ve bilinen rahatsızlıklardır
 • Uzun ve bazen yaşam boyu süren tedavi sürecidir

Psikolog desteği

 • Tıbbi ve klinik bulgular vardır
 • Kişinin geçmişiyle ilgilenir
 • Tedavi ve iyileşme odaklıdır
 • Genel olarak geçmiş ve sorunlar üzerinden yol alınır
 • Uzun soluklu, bazı durumlarda yaşam boyu devam eden bir tedavi sürecidir

Psikoterapi desteği ( grup-bireysel)

 • Klinik uygulamalar içerir
 • Zihin hareketleri ve duygular geçişleri üzerinden yol alır
 • Geçmişin duyguları, bugünün hissiyatı ile çalışır
 • Tedavi hedefler
 • Geçmiş üzerinden bugünü yapılandırmaya çalışır
 • Uzun soluklu, yoğun ve kişiyi içine döndüren, farkındalık kazandıran bir tedavi sürecidir

Profesyonel Koçluk desteği (bireysel-grup-takım)

 • Tıbbi ve klinik bulgu/uygulama yoktur
 • Tedavi ve terapi hedefi yoktur
 • Herkesin destek alabileceği stratejik bir yol arkadaşlığıdır
 • Kişiyi tam-bütün ve sağlıklı olarak tanımlar
 • Kişi danışan sıfatıyla (hasta değildir) hizmet alır
 • Bugün, şuan ve gelecek odaklıdır
 • Hastalık ve sorun yerine deneyim ve fayda tanımları ile çalışır
 • Tedavi değil gelişim odaklı çalışır
 • Hazır reçeteler yerine kişinin kendi varlığını, kendi öz değerleri ile ortaya koymasını sağlar
 • Klinik ve tıbbi durum hissedildiğinde kişiyi mutlaka işin uzmanına yönlendirir
 • Psikolojik ve psikiyatrik tedavi gören hastalarla etik ve fayda açısından çalışılmaz

( klinik tedavi süreci, kişinin zihin yapısı ve duyguları üzerinde çalıştığından, çoğunlukla kullanılan ilaçlar kalp ve beyin arasındaki bağlantıyı azaltabildiği veya kopartabildiği için, kişi kendi bilinci ile değil ilacın ya da tedavinin tesiri altında olur )

 • Kişinin iç motivasyonu ile yaşam kalitesini yükseltmesine katkı olan hızlı bir gelişim yolculuğudur
 • Koçluk alan kişinin kısa zamanda dönüşüm sağladığı alanlarda, bilimsel araştırmalara göre seans anında yakaladığı motivasyonunu 7 yıl koruyabildiği ortaya çıkmıştır

Nefes Koçluğu

 • Bir nefes koçu danışanlarının sağlıklı birer birey olduğunu kabul eder ve daha iyi seviyeye gelmesi için rehberlik eder
 • Tıbbi ve klinik bir tedavi yöntemi değildir. Kimseyi iyileştirme ya da tedavi etme hedefi, gayesi ve kabiliyeti yoktur
 • Kişinin en doğal ve kullanımı en kolay varoluş kaynağını en iyi şekilde kullanmasını sağlar
 • Nefes çalışmaları ülkemizde tıbbi bir yöntem olmadığı (dünyada tıp alanında en önemli konulardan biridir) halde, panik atak, anksiyete, takıntı, bağımlılık gibi ruhsal, geniz eti, horlama, kekemelik, tik, astım gibi fizyolojik/biyolojik birçok hastalıkta doğal, kendiliğinden iyileşme sağlar ya da kişiler bu rahatsızlıklarını yaşam kalitelerini koruyabilecekleri şekilde yönetebilmeyi başarırlar
 • Nefes koçluğu, kişiye bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal, fiziksel, enerjisel tüm alanlarda bütünsel bir denge kurmasında aracılık eder

Nefes Terapisi (Holoterapi) ( bireysel-grup )

 • Bir nefes terapisti danışanlarının sağlıklı birer birey olduğunu kabul eder ve daha iyi seviyeye gelmesi için rehberlik eder
 • Tıbbi ve klinik bir tedavi yöntemi değildir. Kimseyi iyileştirme ya da tedavi etme hedefi, gayesi ve kabiliyeti yoktur
 • Kişinin en doğal ve kendinden olan kaynağını en iyi şekilde kullanarak içsel dönüşümü sağlamasına destek olur
 • Bir terapi yöntemi olduğundan geçmiş odaklı, doğal, kendiliğinden ve hızlı bir dönüşüm sürecidir
 • Geçmişte yaşanan ve yaşam kalitesini düşüren tüm anı ve travmaları çok kısa bir zamanda bilinçaltı düzeyinde yeniden yapılandırmayı ve kişiyi ileriye taşımayı hedefler
 • Nefes terapisi tıbbi bir yöntem olmamakla birlikte fiziksel, ruhsal, duygusal, zihinsel birçok hastalıkta doğal, kendiliğinden iyileşme sağlar ya da kişiler bu rahatsızlıklarını yaşam kalitelerini koruyabilecekleri şekilde yönetebilmeyi başarırlar
 • Epilepsi, sara, şizofreni, polar bozukluklar gibi hastalıklarda neredeyse tek ve en hızlı tedavi nefes terapisidir.   (bu hastalara nefes terapisini bizzat doktorunun uyguluyor olması ya da terapistin uygulaması sırasında hastanın yanında olması önemlidir)

Reiki, Pranik Şifa, Access bars vb. Enerji Uygulayıcıları desteği ( tarot, yıldız, astrolojik harita vs. bu alanda düşünebiliriz)

 • Kişinin kendi kendine ya da enerji alnından başka bir kişiye ilgili konuda yakından temas ya da uzaktan enerjisel olarak aktarım yaptığı uygulamalardır
 • Çalışma yapmak için genellikle İyileşmesi gereken bir hastalık/durum ya da çözülmesi gereken bir sorun / olay vardır
 • Tedavi amaçlı değil günlük yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bilgi ve uygulamalardır
 • Tıbbi tedavi yöntemi olmamakla birlikte, birçok uygulayıcı iyileştirici olduğunu söyler
 • Sorun ya da hastalık ilk etapta iyileşebilse de, tekrarlar gözlenebilir, bu tekrarlar kişiyi terapiste bağlı ya da bağımlı olma durumuna getirmesi söz konusu olabilir
 • Uygulayıcı / aktarıcının kendi bütünsel sağlığının ( özellikle ruhsal ve enerjisel) çok iyi olması danışanın sağlığı açısından da önem taşır
 • Bir enerji aktarımı söz konusu olduğundan, danışan kişinin farkındalığının yüksek seviyede olması kendisini olası sorunlara karşı koruma becerisi sağlar
 • Bu tip enerji çalışmalarında (bu madde okuyacaklarınız benim kişisel görüşlerimdir, lütfen siz bu konuyla ilgili kendi içsel rehberinizden, kalbinizden yardım alın) özellikle farkındalık seviyesi düşük ya da hiç olmayan kişilerde terapist danışanın yaşam sınavına dahil olabilir ve bunun sonucunda terapist, danışan kişinin yaşam deneyimini kendine çekerken danışanının da yaşam deneyimini ve oradan alacağı katkıyı elinden alıyor olma ihtimali doğabilir. Bir başka durum ise; danışanın kendisine aktarılan/gelen enerjinin hangi kanaldan geldiğini (ilahi-şeytani), aktaran kişinin enerjisinin ne kadar sağlıklı olduğunu hissedebilir, istenmeyen ya da uygun olmayan bir durumda kendini koruyabilir yeterlilikte olması daha sağlıklı bir süreç geliştiriyor olur.

Şifa olması niyetiyle

Sevgi ve ışıkla

Dilek Torun

07.01.2018

Kategori : Blog Yazıları

Yanıt Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>