Kurumsal Koçluk

Dilek Torun Kurumsal Koçluk

Kurumunuzun ve personelinizin verimlilik artışı, kârlılık artışı, müşteri memnuniyeti, üretimin güçlenmesi, hedef belirleme ve belirlenen hedeflere yürüme sürecinde sizinle yol arkadaşlığı yapmak ve sizi hedeflerinize ulaşma yolculuğunuzda fayda sağlayacağınız eylemlerinizi bulmanıza katkı sağlamak için buradayım.

Kurumsal koçluk ile ilgili bilinmesi gereken diğer detayları paylaşmam gerekirse;

Koçluğun nitelik ve nicelik etkilerini ölçen ROI (yatırım geri dönüşümü) araştırma sonuçlarında Koçluk alan kurumlar, yöneticilerinin %28’inin, iş performanslarında (satış,  verimlilik, kârlılık) etkisi 500 bin dolar ila 1 milyon dolar değer getirisi olan beceriler geliştirdiklerini belirtmişlerdir.
Case Western Reserve Üniversitesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre Koçluğun yöneticiler ve şirket üzerine etkisi 7 YIL olarak raporlanmıştır

International Personal Management Association yaptığı araştırma sonucuna göre Koçluk ile desteklenen eğitimin yarattığı VERİM ARTIŞI %88’dir

Kurumsal koçluk hizmetinden yararlandığınızda elde edeceğiniz faydaları özetlemek gerekirse;
Personel bireysel performanslarında artış, müşteri hizmetlerinde iyileşme ( personel ve müşteri birlikte), Personeli mevcut pozisyonlarından bir üst seviyeye hazırlama (güven artışı, beceri geliştirme, yetki alma, hedeflere ulaşma, ilişkilerde iyileşme, kuruma bağlılıkta artış), kurum işletme, üretim, personel, kârlılık gibi tüm ana başlıklarda pozitif etki